SEMLASTIC

SSEM LASTIK AS osnovana je 1972. godine u Bursi, koji je jedan od najvažnijih centara u automobilskoj industriji. SEM LASTIK AS započela s radom kao mala radionica, ali uspjela je osigurati solidnu mjesto u automobilskom tržištu zamjenskih dijelova u kratkom vremenu kao rezultat  visoke kvalitete i usluge. Do danas su značajno proširili svoje kapacitete tako da sada  proizvodne aktivnosti obavljaju na području od 25.000m2 modernog proizvodnog postrojenja sa unutrašnjim prostorom od 15.000m2.